Teknologi

TECHNOLOGY - TEKNOLOGI


Hva er teknologi?

Den teknologiske utviklingen startet før de første menneskene. Menneskeaper kan lage verktøy. Menneskene lager fortsatt verktøy og annen teknologi for å løse problemer.

Pål Kirkeby Hansen Høgskolen i Oslo og Akershus:

Historien viser at teknologisk utvikling er sterkt avhengig av sosial medvirkning:

Det må være et sosialt behov for å løse et problem som driver fram utviklingen av nye verktøy eller ny teknologi.

Det må være ressurser som kapital, materialer og personer med de rette kunnskaper og ferdigheter til stede for å bringe ideene fram til ny anvendelig teknologi.

De dominerende sosiale gruppene i samfunnet må forstå ideen og ta den alvorlig før de stiller ressurser til rådighet slik at ideen skal kunne utvikles videre.

naturfag.no

TEKNOLOGI


Teknologi, læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, dvs. anvendelig eller samfunnsnyttig.

Store norske leksikon