Helse

Ny helsetrend:

Søtpotet-smørbrød

Søtpotettrenden fortsetter! Det heteste akkruat nå: Å toaste søtpoteter og bruke det som brødskive.

sportamore.no


https://www.sportamore.no/magazine/kosthold-oppskrifter/ny-helsetrend-sotpotet-smorbrod/

Utviklingen i norsk kosthold

Helsedirektoratet arbeider for at befolkningen skal ha et best mulig kosthold, og for å gjøre det enklere å velge sunt. Et særlig ansvar er å bidra til å redusere sosial ulikhet i helse.

helsedirektoratet.no

RUS OG PSYKISK HELSE - 2018 blir arrangert 5. - 7. februar i Oslo kongressenter. Kongressens hovedprogram er ferdig, og viser dagsaktuelle problemstillinger både i plenum, i fagseminarene og i parallellsesjonene. Programmet er kompakt og bredspektret, og bør gi fagfolk med ulik ståsted innen fagfeltet rus og psykisk helse mye ny kunnskap.

fagligforum.no

Helseteknologikonferansen 2018

– innføre, utvikle og utnytte teknologien

Ny teknologi i helsevesenet

Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en årlig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.


Få oppdatering og kunnskap om innovasjon og innføring av helseteknologi og nye prosesser på sykehus eller i kommuner.

tekna.no